Slovenský
  domov | predstavenie | fungovanie | kvalita | odkazy | pracovných miest | kontaktujte nás  
 
>> Kvalita:

Vďaka úspechom v prvých rokoch fungovania firmy sa v roku 2004 vybudovalo sídlo firmy, čiže administratívna a skladová časť firmy. Naši pracovníci v sídle firmy v meste Veresegyházán pracujú na pracovisku s vlastne vyrobenou klimatizáciou.

K našim zákazníkom vystupujeme ako spoľahlivý a stabilný partner. Poskytujeme pomoc našim odberateľom v ich potrebách, v spracovaní ich predstáv, vo vyhodnocovaní a výbere najlepšieho riešenia s prihliadnutím na najnižšie možné náklady, pretože naši klienti očakávajú vyhotovenú dokonale a spoľahlivo fungujúcu elektrickú sieť s najnižšími možnými nákladmi.

Medzi ciele našej firmy patrilo dosiahnute certifikátu MSZ EN ISO 9001:1996 v roku 1999, ktoré dosvedčovala aj aj medzinárodne uznávaná DIGART Hungary Kft. Od roku 2004 sme zaviedli a integrovali MSZ EN ISO 9001:2001 a MSZ EN ISO 14001 pravidlá a predpisy. V roku 2005 sme zvolili INTERCERT Minősítő és Tanúsító Kft. ako dosvedčovaciu firmu. V roku 2008 sme zaviedli zravotné a bezpečnostné opatrenia podľa MSZ 28001:2008 štátnych predpisov. Úlohy riadenia kvality zabezpečuje vyškolený vedúci v oblasti riadenia kvality a úlohy z oblasti životného prostredia zabezpečuje vyškolený vedúci sekcie životného prostredia.

Certifikáty:

 
 
juko.hu 2009