Slovenský

  domov | predstavenie | fungovanie | kvalita | odkazy | pracovných miest | kontaktujte nás  
Vitajte na JUKO Ltd stránku!

Naša spoločnosť vznikla v roku 1992, ako vkladová spoločnosť, neskôr v apríli roku 2000 sa premenovala na JUKO Ltd Zakladatelia firmy JUKO Ltd opierajú svoje skúsenosti o nadobudnuté poznatky v oblasti dodávania a poskytovania elektrického prúdu.

Pri založení firmy hlavný predmet podnikania bolo stavebníctvo.

Hlavný profil firmy JUKO Ltd. sú elektrické siete, transformátorové stanice, montáže a poskytovanie servisu a v neposlednom rade poskytovanie plného okruhu služieb. >>

Plánovanie, informovanie a vyhotovovanie zákaziek pokrývame na celom území Maďarska. Medzi naše plány expandovanie na trhy okolitých štátov. >>

Medzi ciele našej firmy patrilo dosiahnute certifikátu MSZ EN ISO 9001:1996 v roku 1999, ktoré dosvedčovala aj aj medzinárodne uznávaná DIGART Hungary Kft. Od roku 2004 sme zaviedli a integrovali MSZ EN ISO 9001:2001 a MSZ EN ISO 14001...
>>

- Pracovné miesta

- o nás


- Projekčné práce

- Stavebné práce

- Partneri

  

 
juko.hu 2009