Slovenský
  domov | predstavenie | fungovanie | kvalita | odkazy | pracovných miest | kontaktujte nás  
 
>> Predstavenie:

Naša spoločnosť vznikla v roku 1992, ako vkladová spoločnosť, neskôr v apríli roku 2000 sa premenovala na JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. Zakladatelia firmy JUKO Kft. opierajú svoje skúsenosti o nadobudnuté poznatky v oblasti dodávania a poskytovania elektrického prúdu.

Pri založení firmy hlavný predmet podnikania bolo stavebníctvo.

Hlavný profil firmy JUKO Kft. sú elektrické siete, transformátorové stanice, montáže a poskytovanie servisu a v neposlednom rade poskytovanie plného okruhu služieb.

Predmet činnosti:

- poradenstvo v oblasti energetiky;
- plánovanie a výstavba elektrických sietí;
- plánovanie verejného osvetlenia, vyhotovenie a uvedenie do prevádzky;
- poskytovanie sietí káblovej televízie, sietí na diaľkový hovor, ich vyhotovenie a údržba;
- spravovanie úloh v oblasti údržby a plánovania sietí elektrickej energie;
- sprevádzkovanie sietí verejného osvetlenia;

Verejné osvetlenie – modernizácia (rozšírenie):

Naša spoločnosť v meste Veresegyházán vykonala rekonštrukciu verejného osvetlenia a bude ho spravovať do roku 2011. Opotrebované, nemoderné osvetlenie s pomerne dosť vysokou spotrebou bolo nahradené a dosiahlo sa tým značné šetrenie elektrickej energie. Vzhľadom na nižšiu spotrebu nového osvetlenia je dokázateľná návratnosť investície v rozsahu 5 až 10-ich rokov. Modernizácia umožňuje ďalšie čiastočné rozšírenie, čo prinesie aj zvýšenie kvality. Na uvedenú investíciu sa pravdepodobne vzťahuje aj štátna podpora, čím sa značne skracuje návratnosť znižuje v časovom úseku a naša spoločnosť vyhotovila aj formu financovanie, kde je možné vyhotoviť aj splátkový kalendár na uvedenú investíciu.


Firma JUKO Ltd poskytuje nie len dobrú cenu a rýchle spracovanie zákazky, ale dbá veľkou mierou aj na vysokú kvalitu odvedenej práce. V našom širokom vozovom parku je možné nájsť rôzne priemyselné stroje potrebné na vykonávanie našej práce.

Na vyhotovenie jednotlivých úloh je k dispozícii vyučená garda odborníkov. Naši odborníci majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti na pokrytie celého okruhu služieb a úloh potrebných na ukončenie zadanej práce na veľmi vysokej úrovni. Ich vedomosti sa neustále rozrastajú o ďalšie školenia pre neustále sa zvyšujúcu kvalitu našich služieb. Firma v tomto období zamestnáva 98 pracovníkov.
Vďaka úspechom v prvých rokoch fungovania firmy sa v roku 2004 vybudovalo sídlo firmy, čiže administratívna a skladová časť firmy. Naši pracovníci v sídle firmy v meste Veresegyházán pracujú na pracovisku s vlastne vyrobenou klimatizáciou.

K našim zákazníkom vystupujeme ako spoľahlivý a stabilný partner. Poskytujeme pomoc našim odberateľom v ich potrebách, v spracovaní ich predstáv, vo vyhodnocovaní a výbere najlepšieho riešenia s prihliadnutím na najnižšie možné náklady, pretože naši klienti očakávajú vyhotovenú dokonale a spoľahlivo fungujúcu elektrickú sieť s najnižšími možnými nákladmi.

 
juko.hu 2009